Garanti

Garanti

Garanti

Dijital Fotoğraf Sistemleri ve Süblimasyon Mürekkepli Yazıcılar

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren satın alınan yazıcılar ve üniteler için geçerlidir. (ileride, Üniteler)

Sadece Avrupa Birliği sınırları içinde geçerlidir. (diğer ülkeler için lütfen yerel acente ile irtibata geçiniz.)

 1. Garanti Belgesinin şart ve koşullarının bazıları MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. (ileride, MITSUBISHI ELECTRIC) tarafından sadece yasalardaki veya MITSUBISHI ELECTRIC tarafından sunulan bazı hizmetlerin şartlarındaki değişiklikleri (güncelleme, hizmetlerin kapsamının genişletilmesi vs.) yansıtmak amacıyla değiştirilebilir. Bu tür değişiklikler bu Garanti Belgesinin uygulama süresinde, kapsamında ya da MITSUBISHI ELECTRIC müşterilerinin haklarında bir değişiklik yaratmayacağı gibi bu tür değişiklikler belirtilen açılardan geriye etkili değildir.

 2. Garanti Belgesinin koşulları, özellikle süre bitiş tarihleri ve dördüncü maddede belirtilen kopya sayıları ile bağlı bulunan MITSUBISHI ELECTRIC doğrudan müşterilerine* (ileride, Müşteriler) ünitelerin herhangi bir bileşeninde ya da montajında üretim hatalarından kaynaklanan herhangi bir anormallik ya da yanlış çalışma olması durumunda, kendi takdirine bağlı olarak, hasarlı parçanın tamiratını veya değişimini yapmayı garanti eder. MITSUBISHI ELECTRIC işbu belgeye göre bu değişim veya tamirattan kaynaklanan malzeme giderlerini üstlenecektir.

 3. Anormallikler, yanlış çalışma durumları ve/veya diğer arızalar, sistemlerin veya bileşenlerinin Müşteriler veya üçüncü kişiler tarafından yanlış veya hatalı kullanımı sebebiyle ortaya çıkarsa, Madde 4’de belirtilen şartlar çerçevesinde oluşan anormallikler, bozukluklar ve/veya diğer arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamında sayılmaz.

 4. Garanti süresi, Müşterinin satın almayı gerçekleştirdiği ve MITSUBISHI ELECTRIC tarafından hazırlanan alış faturasında belirtilen tarihte başlar.

 5. Garanti Belgesinin geçerlilik kazanması için bir kayıt işlemine gerek yoktur. Bununla birlikte Destek bölümündeki Garanti Kayıt linkinde bulunan kayıt formunu doldurmanız halinde, MITSUBISHI ELECTRIC’in ileride bu Garanti belgesine dayanarak yapacağınız başvurularla ilgili işlemleri yapmasını kolaylaştırmış olursunuz. Başvuru formundaki ilgili kutucuğu tıklarsanız MITSUBISHI ELECTRIC verilen bilgiyi sadece garanti kapsamındaki başvuruyu doğrulamak ya da yasal bir zorunluluğu yerine getirmek için kullanacağını taahhüt eder. Kayıtlı olmamanız halinde (Ünitenin model ve seri numaralarının bulunduğu) orjinal faturayı iletmeniz gerekir.

 6. İşbu Garanti Belgesi aşağıdaki hususları kapsamaz:

  • Ünitenin normal kullanımından kaynaklanan aşınmalar sebebiyle parçaların değişimi. Özellikle, sınırlayıcı olmamak üzere, termal yazıcı kafası, kesici mekanizma ve özel garanti koşulları kapsamında bulunan bakım programının içerdiği mekanik parçalar:

   Fotoğraf yazıcıları (D70, D80, K60, D90, M1 serileri)
   24 ay veya 100,000 baskı (ilk gerçekleşen koşul geçerlidir)
   Fotoğraf yazıcısı CPW5000DW
   24 ay veya 10,000 baskı (ilk gerçekleşen koşul geçerlidir)
   Fotoğraf sistemleri
   24 ay
   Endüstriyel yazıcılar
   24 ay
  • Aksesuarlar, sınırlayıcı olmamak üzere, fare, klavye, kart okuyucu, kağıt tutucu ve mürekkep taşıyıcı vs. bu Garanti kapsamında değildir.

  • Standart PC veya tarayıcı gibi harici ürünler ait oldukları ülkeye göre değişkenlik gösteren farklı garanti koşullarına sahiptir. Lütfen daha fazla bilgi için üreticinin internet sitesini ziyaret ediniz.

  • Ünitenin tamiratından kaynaklanan nakliye masrafları ve nakliye sırasında meydana gelen muhtemel zararlar.

  • Aşırı çalışma şartları veya anormal sıcaklıklar ve nem sebebiyle yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan zararlar (kullanım kılavuzunda belirtilen seviye aralığı hariç olmak üzere).

  • Ünitenin uygun olmayan kullanımı, üretici talimatlarına uygun hareket etmeme, Ünitelerin bakım ve/veya korunmasında yanlış kullanım veya ihmal gösterme.

  • MITSUBISHI ELECTRIC tarafından yetkilendirilmemiş bir kişi tarafından yapılan yanlış müdahele veya onarım.

  • Dekoratif parçalardaki hasarlar (üretim hatası hariç).

  • MITSUBISHI ELECTRIC’in kontrol edemeyeceği voltaj değişimleri, fırtına veya diğer doğal afetler (sel, yangın, hayvanların sebep olduğu zararlar vb.) gibi koşullardan doğan zararlar.

  • MITSUBISHI ELECTRIC tarafından yetkilendirilmemiş bir kişi tarafından yapılan kötü kurulum veya ünitenin hatalı başlatılması.

  • Ünite sahibi tarafından birinci maddede belirtilen hususların gereği gibi kontrol edilmemesinden doğan hasarlar.

 7. MITSUBISHI ELECTRIC, Mitsubishi Electric ürünlerine entegre edilen ve kullanılan uygulamalar ve dijital işlevlerin doğru çalışmamasından, gelecekte entegre edilecek veya kullanılacak olanlar dahil olmak üzere, hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Bazı uygulamaların ve dijital işlevlerin doğru çalışmaları ileride üçüncü kişiler veya firmalar (sınırlayıcı olmamak üzere Facebook, Flickr, Dropbox, veya Instagram) tarafından gerçekleştirilecek güncelleme vs. yoluyla değişime uğrayabilecek yazılımlara veya kod dizilerine bağlıdır. Uygulamalar ve/veya işlevler ile ilgili hizmet sunan bu fırmalar MITSUBISHI ELECTRIC’a ait olmayıp onun tarafindan kontrol edilmemektedirler.

 8. İşbu Garanti Belgesine göre yapılan her tamirat garanti süresi bitimine kadar ve her durumda, tamir edilen ünitenin teslim tarihinden itibaren üç ay süresince garanti altındadır (Tamiratın üçüncü kişiler tarafından yapılmamış olması kaydıyla).

 9. Yetkili Teknik Servisin garanti kapsamındaki onarımı için faturanın bir kopyasının ibrazı gerekir. (Başvuru sahibinin 3. Maddede belirtildiği üzere kayıtlı olması halinde bu şart gerekli değildir.) Garanti lehdarı, ürün riski kendine ait olmak üzere taşınacağından ünitenin doğru şekilde paketlenmiş olarak taşınmasından sorumludur. MITSUBISHI ELECTRIC orjinal paketi kullanmayı tavsiye eder ve MITSUBISHI ELECTRIC teknik servisi malı teslim alana kadar taşıma sırasında gerçekleşecek kayıp ve zarara karşı malı garanti eder. Garantiden faydalanmak sadece Teknik Destek ağındaki (resmi sertifikası bulunan) MITSUBISHI ELECTRIC yetkili teknik servislerine başvurulması halinde mümkündür. En yakın yetkili servisle ilgili bilgilere ulaşmak için satıcınız veya doğrudan doğruya MITSUBISHI ELECTRIC ile iletişime geçiniz.

 10. Bu garanti koşullarının içermediği ek garantiler yazılı olarak ek bir belgede düzenlenmeli ve MITSUBISHI ELECTRIC ve Müşteri tarafından açıkça onaylanmalıdır.

 11. MITSUBISHI ELECTRIC Ünitelerin dış unsurlara vereceği zararlardan hiç bir koşulda sorumlu değildir.

 12. Kural olarak, bu garanti kapsamındaki ürünler profesyonel kullanım için imal edilmiştir. Ancak garantinin lehdarı bir kullanıcı ise, tüketiciler ve nihai kullanıcılarla ilgili yürürlükteki mevzuata göre, bu mevzuattan kaynaklanan uygun garanti koşullarından faydalanacaktır. Bu sebeple, işbu Garanti belgesinin herhangi bir kısmı ilgili nihai kullanıcıların haklarıyla ilgili mevzuattan farklılık gösteriyorsa, ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Global Web Sitesini ziyaret ederek daha fazlaya bilgiye ulaşabilir veya doğrudan bizimle bağlantı kurabilirsiniz.

*Bu garanti Mitsubishi Electric tarafından sadece doğrudan müşterilerine sunulmaktadır. Doğrudan müşteriler satın alınan üniteleri tüketicilere (perakendeci, kurulumcu, kurucu, vb.) satmaları halinde doğrudan müşteriler ilgili garantileri alıcılara sunacaklardır. Bununla birlikte Mitsubishi Electric’in bir doğrudan müşterisinin tüketici olması durumunda işbu ticari Garanti tüketicinin ilgili mevzuata göre sahip olacağı haklara getirilmiş bir ek olarak kabul edilecektir.